Gratis ongkir untuk pengiriman ke wilayah Jabodetabek

Rp1.400.000

Category:
Penulis : Dr.’Abdullah bin Muhammad bin ‘Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh
10 Jilid :
*) Jilid 1 : Al-Faatihah – Al-Baqarah *) Jilid 2 : Ali ‘Imran – An-Nisaa’ *) Jilid 3 : Al-Maa’idah – Al-A’raaf *) Jilid 4 : Al-Anfaal – Yusuf *) Jilid 5 : Ar-Ra’d – Maryam *) Jilid 6 : Thahaa – Asy-Syu’araa’ *) Jilid 7 : An-Naml – Faathir *) Jilid 8 : Yaasiin – Al-Ahqaaf *) Jilid 9 : Muhammad – Al-Munaafiquun *) Jilid 10 : At-Taghaabun – An-Naas
Al-Hafizh Imaduddin Abul Fida Ismail bin Umar bin Katsir (Ibnu Katsir) adalah salah seorang ulama yang telah berhasil melakukan kajian tafsir dengan sangat hati-hati serta dilengkapi dengan hadits-hadits dan riwayat-riwayat yang masyhur. Hal itu terbukti dengan ketelitiannya dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur-an yang mulia telah menjadikan kitab tafsirnya tersebut sebagai rujukan sekaligus bahan kajian bagi mayoritas kaum muslimin di seluruh dunia. Tidak diragukan lagi bahwa Tafsir Ibnu Katsir adalah salah satu kitab tafsir yang kandungan isinya tidak dibaurkan dengan ilmu lain.
Dengan demikian, tafsir ini diharapkan dapat mencapai tujuan yang tinggi dan mulia, yaitu menyampaikan maksud firman Allah Taala melalui manhaj yang lurus dan valid serta jalan pemahaman ulama Salafush Shalih yaitu penafsiran al-Qur-an dengan al-Qur-an, penafsiran al-Qur-an dengan hadits, dengan merujuk kepada pendapat para ulama Salafush Shalih dari kalangan para Sahabat dan Tabiin dengan konsep dan kaidah bahasa Arab. Lalu DR. Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh meringkas kitab ini dan memberi nama Lubaabut Tafsiir.

Additional information

Weight 13000 g